W niedzielę wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Budowa domu nie będzie już wymagała uzyskania pozwolenia, wystarczy zgłoszenie projektu do urzędu gminy lub miasta. Maksymalny czas, po którym będzie można rozpocząć prace, skróci się o ponad połowę.

Z uproszczonej procedury będzie można skorzystać, budując np. dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania nie przekracza działki lub działek, na których go zaprojektowano. Do zgłoszenia trzeba będzie załączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wymagany również będzie nowy element – informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

pozwol

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>