TEST SZEŚCIOLATKA I SIEDMIOLATKA


Instytut Badań Edukacyjnych postanowił przeprowadzić ankietę na dużą skalę w roku szkolnym 2012/2013, która wykaże przygotowanie sześciolatków i siedmiolatków do reformy edukacyjnej.

Ma ona w szczególności zweryfikować:
-umiejętności dziecka zanim pójdzie do zerówki lub szkoły
-czy szkoła dobrze uczy pierwszoklasistów
-gdzie uczy się szybciej – w przedszkolu czy szkole

Badanie będzie prowadzone na grupie około 3000 dzieci  i zostanie powtórzone pod koniec roku szkolnego. Koszt przedsięwzięcia przeprowadzonego w dwóch turach wyniesie 3,8 mln złotych.

Wszelkie czynności są prowadzone wyłącznie za zgodą rodziców. Ankieterzy bowiem wkraczają w środowisko dziecka i tam prowadzą obserwacje.

Ankieta została zlecona dużemu konsorcjum, które przeznaczyło 10% środków projektu na promocję. W ramach tej kwoty ośrodek badawczy przygotuje ulotki, stronę internetową oraz infolinię. Każde z przebadanych dzieci otrzyma w ramach nagrody bon o wartości 40 złotych do zrealizowania w sklepach z zabawkami, a wśród rodzin biorących udział w badaniu samochód osobowy.

PESEL zamiast ZUS RMUA


Od 1 stycznia 2013 roku nie będziemy musieli zabierać do lekarza ZUS RMUA. Na podstawie numeru PESEL będzie możliwe potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej. PESEL zostanie wprowadzony i sprawdzony przez świadczeniodawcę /przychodnię, szpital/ w systemie elektronicznym.

Ma to ułatwić nam, pacjentom potwierdzanie prawa do leczenia oraz zdjąć z nas odpowiedzialność okazywania się dowodem ubezpieczenia przed wypisaniem recepty lub wizytą lekarską.

Jeżeli potwierdzenie za pomocą systemu elektronicznego będzie niemożliwe lub weryfikacja przebiegnie negatywnie pacjent będzie mógł przedstawić np. legitymację ubezpieczeniową.

W innym przypadku będziemy zobowiązani złożyć odpowiednie oświadczenie.

WOŁOMIN miasto kobiet

Kobieta odgrywa w społeczeństwie wiele ról: córka, żona, matka, manager, polityk, senior. Każda z nas codziennie wykonuje wiele zadań i pełni wiele funkcji. Określana potocznie jako słaba płeć wcale taka nie jest.

W polskiej tradycji przyjęło się, że kobieta kreowana jest jako, żona, matka, gospodyni domowa. Wiąże się to z odłożeniem swoich potrzeb na dalszy plan, czasami rezygnację z kariery zawodowej lub politycznej czy też własnej edukacji.

Ja chcę iść krok na przód, odcinając się od panujących stereotypów, stawia na rozwój i zaczyna doceniać swą wartość. Obcokrajowcy postrzegają Polkę jako piękną, pracowitą, otwartą i dobrze zorganizowaną kobietę. Takie cechy i umiejętności możemy wykorzystać w życiu prywatnym, zawodowym czy społecznym.

Chciałabym pokazać, uświadomić innym, że to jak jesteśmy postrzegane i co sobą reprezentujemy daje nam wielkie możliwości i szans. Wystarczy zaprezentować się światu z jak najlepszej strony, iść z postępem naśladując inne kobiety np. z Europy Zachodniej, Walczymy więc ze stereotypami oraz okazujemy większe zaangażowanie w sferę pozarodzinną.

Coraz częściej kładziemy nacisk na promowanie kobiet w różnych sferach życia społecznego, zawodowego czy politycznego. Pomagają w tym organizacje oraz instytucje wspierające nas w taki sposób, że w dużych przedsiębiorstwach mamy szerszy dostęp do zajmowania ważnych stanowisk, a ugrupowania polityczne próbują zapewnić udział kobiet na listach wyborczych. Jest to szansa dla tych, które chcą coś zmienić, zaistnieć lub wyłącznie spełnić swoje skrywane ambicje.

Wspierajmy się wzajemnie, motywujmy do działania, zachęcajmy do podejmowania dyskusji, w której kobieta jest dla mężczyzny partnerem nie tylko społecznym ale też biznesowym. Potrzebujemy równych praw, równego traktowania, wykształcenia czy też wynagrodzenia za pracę.

NIEWIDOMY Z PSEM PRZEWODNIKIEM W URZĘDZIE

Osoby niepełnosprawne borykają się z wieloma trudnościami dnia codziennego. Jest w ich życiu wiele barier, które muszą przekraczać m In.zajęte miejsca parkingowe, wysokie krawężniki, czy utrudniony dostęp do instytucji.

W piątek Sejm uchwalił zmiany w ustawach, które mają rozwiązać podstawowe problemy:

- o ochronie przyrody

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej

- o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Według najnowszych przepisów osoba niepełnosprawna może wprowadzić psa przewodnika do budynku: sklepu, urzędu, sądu, teatru czy kina. Poza tym niewidomy wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem będzie miał swobodny wstęp do parków narodowych czy rezerwatów.

Teraz kolej na Senat???

KOLEJKA DO SPECJALISTY

Czy wiesz ile osób czeka przed tobą do specjalisty i jaki jest czas oczekiwania na wizytę?

Koniec roku to okres kiedy wyczerpują się zasoby Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń. Oznacza to, że wielu z nas nie uzyska dostępu do lekarza lub na leczenie szpitalne.

Aby w nadchodzącym 2013 roku zająć najkorzystniejsze miejsce w kolejce, warto już dziś sprawdzić średni czas oczekiwania oraz liczbę osób zapisanych przez  przychodnie czy szpitale na świadczenia (stan na koniec października 2012).

Zrobisz to w prosty sposób:

1 krok – Kliknij na link:
https://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do?idNFZ=07

2 krok- wprowadź województwo, miejscowość lub nazwę świadczenia

3 krok- kliknij „szukaj”