Dom jednorodzinny bez pozwolenia na budowę

W niedzielę wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Budowa domu nie będzie już wymagała uzyskania pozwolenia, wystarczy zgłoszenie projektu do urzędu gminy lub miasta. Maksymalny czas, po którym będzie można rozpocząć prace, skróci się o ponad połowę.

Z uproszczonej procedury będzie można skorzystać, budując np. dom jednorodzinny, którego obszar oddziaływania nie przekracza działki lub działek, na których go zaprojektowano. Do zgłoszenia trzeba będzie załączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego i oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wymagany również będzie nowy element – informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej.

pozwol

SZKOŁA BEZ ŻYWNOŚCI ŚMIECIOWEJ

zywnoscOd 1 września 2015 r. wszystkie firmy prowadzące sklepiki szkolne nie będą mogły sprzedawać tzw. śmieciowego jedzenia – zakłada znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.
Już w październiku 2012 r. posłowie złożyli w Sejmie projekt ustawy zakazujący sprzedaży i reklamy tzw. „żywności śmieciowej” w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Emerytury pójdą w górę

emery

W życie wchodzą nowe przepisy, które doprecyzowują zasady wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego. Nowela pozwala na wybór tzw. tablicy dalszego trwania życia korzystniejszej dla osoby przechodzącej na emeryturę – albo tablicy z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, albo z dnia przejścia na emeryturę. Dotyczy to oczywiście tych, którzy po przekroczeniu wieku emerytalnego pracowali lub pracują.

W zależności od indywidualnych przypadków po wyliczeniu według nowych zasad kapitału początkowego, to mogą być nawet spore różnice w wysokości świadczeń. Ponadto nowela uznaje za okresy składkowe urlopy wychowawcze. – Te osoby, które już mają kapitał obliczony, a korzystały w życiu z urlopu wychowawczego, mogą też wystąpić do ZUS o podwyższenie im kapitału początkowego z tego. Umożliwia również uwzględnienie w kapitale początkowym okresów nieskładkowych związanych ze studiami wyższymi przed 1999 rokiem.

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość przeliczania emerytur według nowych zasad przez osoby, które pobierały wcześniejsze emerytury.

Będą elastyczne urlopy i czasowy limit umów

singing contractWszystko wskazuje na to, że firmy będą mogły zatrudniać na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (36 włącznie z okresem próbnym). Z kolei pracujący rodzice zyskają możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) nie bezpośrednio po macierzyńskim, lecz w późniejszym terminie (do ukończenia przez dziecko 6. roku życia). Zmiany takie zakładają dwa projekty nowelizacji k.p. (rządowy w sprawie zatrudnienia terminowego i prezydencki w sprawie uprawnień rodzicielskich). Na trwającym posiedzeniu Sejmu prace nad nimi rozpoczęli posłowie. W trakcie pierwszego czytania oba projekty uzyskały poparcie wszystkich klubów parlamentarnych i zostały skierowane do dalszych prac w komisjach (rządowy do komisji polityki społecznej i rodziny, prezydencki – do nadzwyczajnej komisji ds. zmian w kodyfikacjach). Wszystko więc wskazuje na to, że proponowane zmiany zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji i wejdą w życie (projekt prezydencki od 1 stycznia 2016 r., a rządowy – najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2016 r.)

Służba zdrowia – publiczna a prywatna

rel

Większość z nas jest przekonana, że prywatna służba zdrowia jest bardziej efektywna od publicznej. Poza tym na wizytę w przychodni rejonowej trudniej się dostać np. do specjalisty. Natomiast jak zapytamy o wizytę prywatną to jest termin nawet tego samego dnia.

Nasze przekonanie, że prywatne jest lepsze może być mitem. Często leczenie każdego z nas wymaga konsultacji z lekarzem, badań, specjalistycznego i bardzo drogiego sprzętu, który może zapewnić jedynie szpital.

W dobrze zarządzanej państwowej służbie zdrowia są szpitale z powszechnymi usługami medycznymi, a ponad nimi placówki bardziej specjalistyczne, obejmujące swym zasięgiem większą liczbę pacjentów. Taki układ pozwala wykorzystać efekt skali, gdzie koszt, w przeliczeniu na głowę mieszkańca jest niski.

Prywatne szpitale muszą posiadać usługi wysoko specjalistyczne, niezależnie od liczby obsługiwanych mieszkańców, bo przegrają z konkurencją. Tu usługi, w przeliczeniu na głowę mieszkańca są bardzo drogie, ale kojarzy się z miłą atmosferą, nowocześniejszym sprzętem, czystością, wysoką jakością usług itd.

A co by było, gdyby nie było już publicznej służby zdrowia i wszyscy pacjenci ustawili się w prywatnych gabinetach? 

W ciągu kilku lat latające drony mogą zmienić nasze życie

drony

 

 Włoscy eksperci uważają, że małe drony mogłyby być bardzo przydatne w pilnowaniu domów czy wręcz w roli „latających opiekunów” dzieci w parku. To na razie fantazja, ale łatwa do spełnienia.

We Włoszech działa już 200 firm, przygotowujących  teren dla różnego zastosowania dronów, przede wszystkim w codziennym życiu. Natomiast w Niemczech  testuje je się do dostarczania przesyłek kurierskich na krótkie odległości.

W Polsce rośnie liczba dronów, więc Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia, dzięki któremu polscy urzędnicy chcą nieco opanować sytuację w przestrzeni powietrznej.

Szerokie zastosowanie dronów niesie ze sobą również wiele zagrożeń np: naruszenie naszej prywatności lub inwigilację

DWUJĘZYCZNOŚC DZIECI – efektywna nauka angielskiego to najlepsza inwestycja na przyszłość

Codzienne angnauczanie języka angielskiego w domu, przedszkolu, szkole to inwestycja w rozwój każdego dziecka. Jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej, więc możemy swobodnie poruszać się po wielu krajach. Nauka języka angielskiego, który jest uważany za jeden z podstawowych jest mało efektywna. Wiele publicznych szkół oferuje po kilka godzin języka obcego tygodniowo, a mimo to większość z nas nie potrafi rozmawiać na poziomie podstawowym.

Dwujęzyczność przynosi wiele korzyści. W skali kraju zyska zarówno gospodarka, jak ekonomia m.in. poprzez swobodne poruszanie się Polaków w strukturach biznesowych na całym świecie, wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce związanych ze znajomością uniwersalnego języka (globalne korporacje, zdalna obsługa klienta, etc.) a także większy, bardziej aktywny i efektywny udział Polaków w międzynarodowym życiu naukowym, politycznym i kulturalnym.